آراد برندینگ
خانه / نقشه (صفحه 5)

نقشه

تفکیک اراضی شهری توسط مهندسین مجرب نقشه برداری

تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین چگونگی تامین دسترسی هاست.تفکیک اراضی شهری  توسط مهندسین مجرب نقشه برداری انجام می پذیرد.

توضیحات بیشتر »