آراد برندینگ
خانه / نقشه (صفحه 10)

نقشه

آماده سازی و نقشه برداری زمین با gps

Gps با افزایش دقت و سرعت در عملیات  آماده سازی و تهیه نقشه اراضی کاربردهای بسیاری در نقشه برداری سیتماتیکی، هیدروگرافیک، فتوگرامتری و... دارد.تهیه نقشه و آماده¬سازی اراضی با gps با دقت مطلوب را مهندسین نقشه بردار با تجهیزات پیشرفته انجام می دهند. 

توضیحات بیشتر »