آراد برندینگ
خانه / نقشه / ارزیابی اقتصادی طرح های تولیدی در کشور

ارزیابی اقتصادی طرح های تولیدی در کشور

شرکت مهندسین مدیریت پروژه ایران مجری ارزیابی اقتصادی طرح های تولیدی در کشور با تجربه زیاد در این امر مهم می باشد 
امروزه سرمایه گذاری به عنوان یکی از مسائل مطرح در مباحث اقتصادی است که برای تداوم
رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه در هر کشوری به ویژه کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسزائی
برخوردار است و از این منظر آن را به موتور محرک اقتصاد تشبیه کردهاند. تأمین منابع مالی مورد
نیاز طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری، مهمترین عامل در ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی برای
افزایش اشتغال، تولید و رونق تجارت محسوب میشود. منابع مالی اعم از داخلی و خارجی
تأمینکننده وجوه مورد نیاز سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی و جریان تولید به شمار میآیند که
معمولاً در هر پروژه سرمایهگذاری از یک منبع و یا ترکیبی از شیوه های تأمین منابع مالی استفاده
میشود. تداوم پویایی و تحول به سوی رشد و توسعه اقتصادی، بهبود شرایط موجود در امر
سرمایه گذاری ملی، دستیابی به توازن پایدار بین عرضه و تقاضای کالاها و خدمات، نوسازی و
شکوفایی اقتصادی برای تسریع در پیشرفت و توسعه اقتصاد ملی و سیر به سمت سطوح بالای
تولید ناخالص داخلی، علاوه بر مشارکت بخشهای خصوصی و دولتی، نیازمند تحول در مدیریت
تأمین منابع مالی است.

مطلب پیشنهادی

استخدام نقشه بردار مجرب در تهران

نقشه برداری علم و فن پردازش ، تجزیه و تحلیل و نمایش اطلاعات مکانی به منظور اجرای پروژه های عمرانی است .

دیدگاهتان را بنویسید