آراد برندینگ
خانه / نقشه / ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی کشور

ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی کشور

شرکت مدیریت پروژه ایران متخصص ترین شرکت در ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی کشور می باشد 
نحوه مواجهه در ارزیابی اقتصاد پروژه ها بخش خصوصی و دولتی قدر با یکدیگر متفاوت
است. در پروژه ها بخش خصوصی بیشینه ساز منافع از موضع سرمایه گذار ارزیابی
می گردد و ممکن است منافع یا مضار اجتماعی یک سرمایه گذار کمتر موردتوجه قرار گیرد
در صورتیکه در پروژه ها دولتی از آن جهت که منظور از سرمایه گذار رفاه حال عامه مردم
است منافع و مضار عمومی یک سرمایه گذار مورد توجه قرار می گیرد و لذا از طریق مقایسه
مجموعه منافع و مضار تحلیل و ارزیابی اقتصاد آن صورت می پذیرد

مطلب پیشنهادی

استخدام نقشه بردار مجرب در تهران

نقشه برداری علم و فن پردازش ، تجزیه و تحلیل و نمایش اطلاعات مکانی به منظور اجرای پروژه های عمرانی است .

دیدگاهتان را بنویسید