آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / کاهش نفوذ پذیری بتن در سازه

کاهش نفوذ پذیری بتن در سازه

از جمله عوامل موثر بر افزایش پایایی بتن مصرفی در سازه ، کاهش نفوذ پذیری آن می باشد .
می توانیم با پیشبرد روندی سبب افزایش پایایی بتن شویم ؛
کاهش نفوذ پذیری بتن از جمله عوامل افزایش پایایی آن می باشد .
جهت انجام این کار می توانیم از سیمان مناسب و با عیار بهینه استفاده نماییم ؛
هم چنین انتخاب صحیح نسبت های اختلاط بتن و کاهش نسبت های آب به سیمان می تواند سبب کاهش نفوذ پذیری بتن گردد .
می توانیم با افزایش تراکم با وسایل مناسب و هم چنین استفاده از عمل آوری دقیق باعث بهبود در کار شویم .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید