آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / مقاومت سازه در برابر خرابی پیش رونده

مقاومت سازه در برابر خرابی پیش رونده

جهت جلوگیری از ایجاد خرابی در برابر خرابی های پیش رونده سازه می توان با ایجاد مقاومت در برابر آن ایستادگی کرد .
جهت ایجاد مقاومت در مقابل انواع خرابی ها در سازه ، از جمله خرابی پیش رونده ، می توان از طریق ایجاد پیوستگی از طریق پیوستگی آرماتور ها به طور مناسب باعث این امر گشت ؛
هم چنین در ستون ها باید به وسیله آرماتور های برشی و ایجاد وصله های پوششی ایجاد مقاومت کرد .
تامین شکل پذیری در سازه ، تا در مواقع وارد گشتن بار های جانبی ، سازه به وسیله آن سبب اتلاف انرژی گردد .
افزایش میزان درجه نامعینی و تعیین دقیق مسیر های انتقال نیرو در سازهاز دیگر عوامل می باشد .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید