آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی سازه و ایجاد مقاومت در آن

طراحی سازه و ایجاد مقاومت در آن

از جمله فعالیت های صورت گرفته در طراحی سازه توجه دقیق نسبت به ایجاد مقاومت کافی و مناسب در آن می باشد .
سازه مقاوم باید به گونه ای طراحی شده باشد که بتوان از آن کارکرد مجددی پس از وارد گشتن نیرو های جانبی را در طی استفاده از سازه انتظار داشت .
مقاومت سازه باید در برابر انواع خرابی آن تامین گردد و در صورت ایجاد خرابی پیش رونده که سبب انتشار آن از یک المان به المان دیگر می گردد که در نهایت هم منجر به خرابی کل سازه و یا خرابی قسمت بزرگی از آن می شود ، ایجاد گردد .
 این خرابی پیش رونده ممکن است در اثر ایجاد انفجار ، آتش سوزی ، زلزله و . . . در ساختمان به وجود آید .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید