آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / انبساط بتن در سازه های بتنی

انبساط بتن در سازه های بتنی

سنگدانه های موجود در بتن ممکن است در اثر واکنش با اکسید های قلیایی سیمان ، سبب انبساط بتن گردد و سبب تخریب بتن در سازه های بتنی گردد .
 بتن در اثر آن و هم چنین وجود رطوبت ، تحت تنش قرار گرفته و سب ایجاد ترک در آن می گردد .
انواع ترک خوردگی ها و آسیب دیدگی ها به طور معمول از سطوح خارجی شروع شده و سبب تخریب بتن می شود ؛
در صورتی که ترک خوردگی ناشی از واکنش سنگدانه با اکسید های قلیایی سیمان ، سبب ایجاد ترک و آسیب دیدگی از درون بتن می گردد ،
به همین دلیل بهتر است که در صورت وجود یک سری از سنگدانه هایی نظیر اوپال ، کلسدونی ، اشکالی از کوارتز ، کریستو بالیت و . . . ، از سیمان با درصد قلیایی کمتر استفاده شود .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید