آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / رفتار سازه در محاسبات حالات حدی

رفتار سازه در محاسبات حالات حدی

در هریک از حالات حدی شرایط خاصی برای سازه در نظر گرفته می شود که رفتار سازه در آن بررسی شده و متناسب با آن رفتار ماده پیش بینی گردد و در محاسبات منظور گردد .
یک حالت حدی به وضعیتی گفته می شود که در آن وضعیت سازه به علتی دچار نقص و کمبود گردد ؛
مثلا به لحاظ مقاومت ، دچار کمبود شده و می شکند ، به لحاظ پایداری دچار نقصان شده و ناپایدار می شود ، به لحاظ تغییر شکل ها و یا از لحاظ ترک ها دچار کمبود می گردد .
به طور نمونه در مخازن آب بحث نشست آب حائز اهمیت است ؛
ترک خوردگی بتن باید در حدی باشد که آب نشست نکند و یا به عبارت دیگر در شرایط سرویس بتن ترک نخورد .
و این یک حالت حدی برای مخزن آب است ؛
حال باید دید که چه حرکتی باید انجام داد تا آب نشست نکند ، لذا روابط آن را تعیین می کنیم و هر زمان نیاز به طراحی مخزن آب داشتیم این روابط را در نظر می گیریم .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید