آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / محاسبات سازه در حالت حدی

محاسبات سازه در حالت حدی

حالت حدی به شراطی گفته می شود که سازه در آن وضعیت به علتی دچار کمبود شده و قادر به انجام کامل وظایف خود نمی باشد ، که با توجه به این حالات سازه مورد مورد محاسبات قرار می گیرد .
از جمله روش های طراحی روش حالت حدی می باشد که در آن سعی شده است که برای تامین ضریب اطمینان کلی طرح از ضرایب جزئی ایمنی استفاده گردد ؛
در این روش تعدادی از حالات حدی برای سازه در نظر گرفته می شود که هرکدام دارای شرایطی خاص هستند .
در این حالات سازه مورد کنترل قرار گرفته و اطمینان از جوابگو بودن سازه در این حالات حاصل می گردد .
و به طور کلی به شرایطی در سازه گفته می شود که در صورت رسیدن هر یک از اعضا و یا کل سازه به آن حالات ، سازه یا عضو قادر به انجام وظایف خود نباشد و از حیز انتفاع خارج می گردد .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید