آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / مقاومت نهایی در طراحی سازه

مقاومت نهایی در طراحی سازه

طراحی سازه به روش های متفاوتی صورت می پذیرد که از جمله آن روش ها ، استفاده از مقاومت نهایی در طی طراحی سازه می باشد .
در روش طراحی به روش مقاومت نهایی یادآوری می شود که در آن ، علاوه بر آن که گسیختگی مقطع تحت نیرو های داخلی ایجاد شده بر اساس بار های با ضریب و یا ضرائب کاهش مقاومت کنترل می شود ،
شرایط مناسب بهره برداری از اعضا ، تحت بار های بهره برداری ( بار های بدون ضریب ) نیز کنترل می گردد .
این شرایط که تحت عنوان ضوابط بهره برداری بیان می گردد ، شامل کنترل خیز تیر و نیز کنترل عرض ترک مقطع می باشد .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید