آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / اعمال ضرایب کاهش در طراحی سازه

اعمال ضرایب کاهش در طراحی سازه

مشاهده می شود که با به کار گیری ضرایب کاهش مقاومت ، مواردی را که نمی توان مستقیما در بارگذاری سازه اعمال نمود را به روش های دیگری در طی طراحی سازه اعمال می نمایند .
آزمایش ها و بررسی های مختلف نشان داده اند که روش های مورد استفاده برای تعیین مقاومت خمشی نهایی مقطع بتن آرمه در مقایسه با مقاومت برشی نهایی آن از دقت بیش تری برخوردار است ،
لذا ضریب اطمینان کمتری در مورد خمش در مقایسه با برش به کار گرفته می شود .
مقدار ضریب اطمینان در اعضا را می توان با توجه به اهمیت یک عضو در سازه تعیین نمود ،
این موضوع با توجه به اهمیت بیش تر ستون نسبت به تیر جهت پایداری سازه مشخص می گردد ؛
ضریب کاهش برای ستون ها کم تر از تیر ها می باشد که نشان دهنده ضریب اطمینان بیش تر برای ستون ها در مقایسه با تیر ها می باشد .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید