آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی و کنترل سازه در حالت حدی

طراحی و کنترل سازه در حالت حدی

مبنای طراحی سازه بر اساس ویرایش های جدید استاندارد و دیگر مباحث مقررات ملی ساختمان جهت دستیابی به ایمنی و قابلیت بهره برداری ، بررسی و کنترل آن ها در حالت حدی می باشد .
 روش های کلی طراحی سازه موجود در کشور بر اساس مباحث و مقررات ویراست جدید ملی ساختمان ، مبتنی بر جنبه های احتمالی می باشد که در آن با اعمال کردن ضرایب جزئی ایمنی بر مقادیری در طی محاسبات ، از جمله مقادیر مشخصه بار ها و هم چنین اثرات موثر بر ساختمان و مقادیر مشخصه مقاومت مصالح مورد توجه قرار می گیرد .
 که در طی طراحی باید توجه گردد که با رعایت ضوابط موجود ، شرایط ایمنی ، قابلیت بهره برداری و پایایی ساختمان فراهم گردد .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید