آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی و تخمین عمر مفید سازه بتنی

طراحی و تخمین عمر مفید سازه بتنی

در طراحی سازه بتنی به منظور تخمین و پیش بینی عمر مفید آن در محیط های خورنده ، باید از الگو ها و مدل های پیش بینی مربوط به هر ناحیه استفاده نمود .
در طی طراحی سازه در محیط های متفاوت از جمله محیط های خورنده باید دقت شود تا سازه در طول عمر مفید و مدت بهره برداری خود دوام و پایداری خود را حفظ نماید . 
محیط های خورنده می تواند شامل نفوذ یون کلرید و یا در اثر خوردگی ناشی از کربناسیون باشد . 
توجه شود که در طی بررسی ها نسبت به تخمین عمق نفوذ پذیری یون کلرید و هم چنین کربناته شدن بتن ، بسته به شرایط محیطی موجود و یا مشخصات بتن مصرفی بررسی های لازم صورت پذیرد . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید