آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / تعیین مقاومت فشاری بتن در سازه

تعیین مقاومت فشاری بتن در سازه

در سازه باید در هنگام تهیه بتن مصرفی مورد نیاز ، نسبت به تعیین مقاومت فشاری آن دقت گردد .
در زمان اجرای پروژه الزامی است تا نسبت به تعیین مقاومت فشاری به دست آمده بر اساس نسبت های پیشنهادی در اختلاط موارد مصرفی در بتن اطمینان حاصل کرد و مقاومت فشاری متوسط آن نباید از حداقل معادل مقاومت فشاری متوسط مورد نیاز کمتر شود . 
پرونده های به دست آمده از آزمایشات تعیین مقاومت بتن باید معرف مصالح و شرایط مورد انتظار در عملیات آن باشد و هم چنین در صورت ایجاد تغییرات در مصالح مصرفی و نسبت اختلاط های آن ، نباید مقدارش بیش تر از حدود تعیین شده در طرح باشد . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید