آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / روش های خاص طراحی و اجرای سازه

روش های خاص طراحی و اجرای سازه

ابداع روش های جدید و خاص در طی طراحی و اجرای سازه توسط پژوهشگران این علوم صورت می پذیرد .
در صورت ایجاد و ابداع روش های جدید در تحلیل و طراحی و اجرای ساختمان های موضوع مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و هم چنین ارزیابی ایمنی آن که کاربردی از آن در این مبحث پیش بینی نشده باشد و یا عدم انطباق کامل این مباحث بر آن ، 
که البته دارای توجیه علمی ثابت شده می باشد ؛ 
در این صورت ابداع کنندگان این روش ها می توانند از طریق اقدام از طریق مراجع دارای صلاحیت و ایجاد درخواست جهت بررسی موضوع از دفتر امور مقررات ملی ساختمان و دیگر کمیته های مربوط به آن ارجاع داده شود . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید