آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / تهیه نقشه های طراحی سازه

تهیه نقشه های طراحی سازه

در طی انجام عملیات اجرایی در پروژه های عمرانی ، احتیاج به تهیه و طراحی نقشه های سازه می گردد .
 نقشه های تهیه شده که در اجرای سازه از آن استفاده می گردد باید دارای اطلاعات کافی و هم چنین به طور واضح و دارای مقیاس قابل قبول باشد . 
در نقشه های کار گاهی توجه گردد که باید شامل قطر میلگرد ها ، محل خم و قطع و وصله کردن آن ها باشد . 
از دیگر موارد موجود در نقشه ها ، ذکر ضخامت کاور بتن ، قطر بزرگ ترین سنگدانه مصرفی در بتن ، حداکثر نسبت آب به سیمان و هم چنین ذکر مقاومت مشخصه بتن و فولاد می باشد . 
هم چنین طراح باید نسبت به تهیه جداول میلگرد و تعیین وزن فولاد مصرفی آن ، که از وظایف طراح ساختمان در قبال کارفرما می باشد اقدام نماید .  

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید