آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی و اجرای سازه های اصلی

طراحی و اجرای سازه های اصلی

با توجه به هدف پروژه های عمرانی و نوع کاربری آن ، نقشه های آن جهت طراحی و اجرای سازه تهیه می گردد .
 به طور کلی دو نوع نقشه جهت اجرای پروژه های عمرانی وجود دارد : 
ـ نقشه های طراحی 
ـ نقشه های کار گاهی 
نقشه های طراحی که شامل نقشه های محاسباتی و جزئیات اجرایی سازه می باشد . 
نقشه های کارگاهی که با توجه به شرایط هر سازه و با استفاده از جزئیات موجود در نقشه های اجرایی ولی در مقیاس بزرگ تر ، تهیه می گردد . 
این نقشه ها بسته به نیاز های کارگاه و دیگر نقشه های موجود ، هم زمان با عملیات اجرایی تهیه می گردند تا به تایید دستگاه نظارت برسند . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید