آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / روش حالت حدی در طراحی سازه

روش حالت حدی در طراحی سازه

به طور عمومی و مختصر ، روش حالت حدی در طراحی سازه مشابه روش مقاومت نهایی می باشد .
ضرایب ایمنی در روش طراحی سازه به روش حالات حدی بر اصول آمار و احتمالات پیش می رود .
بدین معنی که ضریب کاهش ظرفیت مقاومت و ضریب بار را در دو سمت روابط با توجه به حدود تغییرات آماری آن قرار می دهیم .
در روش حالات حدی سعی بر آن شده تا از ضرایب جزئی ایمنی اطمینان برای تامین ضریب اطمینان کلی طرح استفاده شود .
در این روش تعدادی حالات حدی برای سازه در نظر گرفته می شود و برای هر یک از حالات شرایط خاصی در نظر گرفته می شود .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید