آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / مقدار واقعی ضریب اطمینان در طراحی سازه

مقدار واقعی ضریب اطمینان در طراحی سازه

ضریب اطمینان را می توان به وسیله آزمایش هایی ، جهت به کار گرفتن در طراحی سازه و رسیدن به مقدار واقعی آن تصحیح کرد .
با پیشرفت های به دست آمده و مشاهداتی که بر روی مشخصه مکانیکی بتن انجام گرفته ، مشخص شده که بتن در قسمت اعظم مدل رفتاری خود ، رفتار غیر خطی دارد .
بنا بر این در مورد صحت فرض خطی بودن رفتار بتن تردید ایجاد شده و این سوال مطرح می شود که فرض خطی بودن رفتار بتن چه تاثیراتی بر کل عملیات می تواند داشته باشد ؟
تاثیر این فرض بر کل عملیات این که ، ضریب اطمینان به کار برده شده در طراحی ها واقعی نبوده و ممکن است کوچک تر و یا بزرگ تر باشد .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید