آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی سازه به روش مقاومت نهایی

طراحی سازه به روش مقاومت نهایی

در طراحی به روش مقاومت نهایی ، از تمام ظرفیت سازه استفاده شده و سازه وارد عرصه مقاومت می گردد .
در روش مقاومت نهایی ، ضریب کاهنده ای به مقاومت مصالح اعمال نمی گردد ولی از بار های ضریب دار استفاده می شود و ضریب اطمینانی بزرگ تر از واحد به بار ها اعمال می گردد و بار ها را از حالت سرویس خارج کرده و به بار های ضریبدار تبدیل می کند .
البته در نظیر بگیرید که در انتها در محاسبات ، یک سری ضرایب کاهنده به مقاومت های اسمی مقاطع ( نه مقاومت مصالح ) اعمال می گردد تا ضرایب اطمینان در دو مرحله در این در نظر گرفته شود .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید