آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / ایمنی سازه در طراحی سازه

ایمنی سازه در طراحی سازه

در طراحی به روش تنش مجاز ، ایمنی سازه بالا رفته لیکن طرح غیر اقتصادی می گردد .
طراحی در اجزای سازه به صورتی انجام می گیرد که در هر مقطع تنش های ایجاد شده حداکثر ، کوچک تر یا مساوی تنش های مجاز باشد .
اگر چه مراحل طراحی بر اساس روش تنش های مجاز ، ساده بوده و اکثرا طرح ایمنی به دست می آید ؛
ولی این روش برآورد واقع بینانه ای از ظرفیت مصالح مصرفی ارائه نمی کند و در بسیاری از قسمت ها ممکن است ضریب اطمینان به مراتب بالاتر از آن چه باشد که در نظر گرفته شده است .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید