آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی سازه با ضریب اطمینان بالا

طراحی سازه با ضریب اطمینان بالا

با افزایش ضریب اطمینان و بالا رفتن مقدار آن در طراحی سازه ، سبب افزایش مقاومت و غیر اقتصادی شدن سازه می گردد .
منظور از بار های بهره برداری ، بار های نظیر بار مرده ، بار زنده ، بار برف ، بار باد و زلزله هستند که در زمانی که سازه عملا تحت بهره برداری است ، به سازه اثر می کند و بدین ترتیب هیچ گونه ضریب افزاینده ای برای این بار ها در نظر گرفته نمی شود .
هم چنین منظور از تنش مجاز ، تنشی است که از تقسیم تنش نهایی ماده ، نظیر مقاومت فشاری بتن و مقاومت تسلیم فولاد ، بر ضریب بزرگ تر از واحد به نام ضریب اطمینان به دست می آید .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید