آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی سازه به روش تنش مجاز

طراحی سازه به روش تنش مجاز

روش تنش مجاز ، اولین روشی است که به صورت مدون برای طراحی سازه در نظر گرفته شده است .
یکی از روش های طراحی سازه ها ، روش تنش مجاز می باشد .
در این روش ضریب اطمینان مورد نظر در مقاومت ها اثر داده می شود و مقاومت بتن و فولاد در طراحی کم تر در نظر گرفته می شود و ابعاد سازه چنان در نظر گرفته می شود که تنش ها در بتن و فولاد از تنش های مجاز فراتر نرود .
یعنی در این روش یک عضو سازه ای به گونه ای طراحی می شود که تنش های ناشی از بار های بهره برداری که به کمک تئوری های خطی مکانیک جامدات و تحلیل سازه ها محاسبه می گردند ،از مقادیر مجاز تنش ها تجاوز نکند .  

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید