آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / ضریب اطمینان در طراحی سازه

ضریب اطمینان در طراحی سازه

هرچه ضریب اطمینان در طراحی بزرگ تر باشد ، ایمنی بیش تری برای سازه در نظر گرفته می شود .
تامین ایمنی بیش تر با استفاده از ضرایب اطمینان بزرگ تر ، سبب ایجاد ابعاد بزرگ تر در المان ها و هم چنین سبب استفاده از مصالح بیش تر می گردد که اقتصاد طرح را دچار مشکل می کند .
به همین جهت معمولا باید بین تامین ایمنی و کاهش هزینه ها مصالحه ای برقرار نمود ؛
بدین صورت که با پذیرش درصد مناسبی به عنوان ریسک قابل قبول می توان از بالا رفتن بی رویه هزینه ها جلوگیری نمود .
برقراری تعادل مناسب بین ایمنی و اقتصاد ، از مشخصات طراحی منظور می گردد .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید