آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / تحلیل و طراحی سازه های بتن آرمه

تحلیل و طراحی سازه های بتن آرمه

در تحلیل و طراحی سازه های بتن آرمه فقط به حد جاری شدن فولاد و کرنش نظیر آن نیازمندیم که مورد استفاده قرار می گیرد .
 مهم ترین شاخصه فولاد نرمه مورد استفاده در سازه های بتن آرمه ، تنش تسلیم آن است و معمولا فقط اطلاع از مقدار تنش تسلیم فولاد در طراحی سازه های بتن آرمه کفایت می کند .
در رابطه با افزایش کرنش فولاد پس از تسلیم تا رسیدن به حد گسیختگی نیز لازم به توضیح می باشد که کرنش نهایی در سازه های بتن آرمه بسیار کم تر از کرنش گسیختگی فولاد است و این پدیده در فولاد هیچ گونه تاثیری در طراحی سازه های بتن آرمه ندارد .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید