آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی تیر بتنی در سازه بتن آرمه

طراحی تیر بتنی در سازه بتن آرمه

مقاومت تیر بتنی در سازه بتن آرمه با توجه به تنش وارد بر آن مورد طراحی قرار می گیرد . 
تنش کششی لحظه ی ترک خوردگی و یا شکست تیر به نام مدول گسیختگی نامیده شده و با Fr نمایش داده می شود . 
توجه گردد به مدول گسیختگی ، مقاومت خمشی تیر بتنی غیر مسلح نیز می گویند . 
حال از آن جایی که مقاومت کششی بتن از خواص بسیار مهم بتن بوده که تاثیر عمده ای در توسعه و عرض ترک های به وجود آمده در سازه های بتنی دارد ، لذا از مدول گسیختگی که نقطه ماکزیمم مقاومت کششی بتن می باشد در محاسبات عرض ترک و هم چنین تغییر شکل های تیر های بتن مسلح استفاده می شود . 
<

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید