آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / کاهش لنگر پیچشی در طراحی سازه

کاهش لنگر پیچشی در طراحی سازه

کاهش فاصله مرکز سختی و مرکز جرم سبب کاهش لنگر پیچشی در طراحی سازه می گردد .
بر آیند نیرو های ناشی از زلزله به دلیل ماهیت دینامیکی خود در مرکز جرم سازه ، خصوصا کف ها می باشد . 
برای توزیع این نیرو ها نسبت به سختی عناصر مقاوم ، در کف های صلب لازم است برآیند نیرو ها در مرکز سختی طبقه در نظر گرفته شود . 
انتقال نیروی زلزله از مرکز جرم به مرکز سختی همراه با لنگر پیچشی ، برابر حاصل ضرب نیروی زلزله در فاصله بین مرکز سختی و مرکز جرم طبقه می باشد . 
بنا بر این هر چه فاصله بین مرکز سختی و مرکز جرم کمتر باشد ، میزان لنگر پیچشی کاهش خواهد یافت . 
توصیه می شود فاصله مرکز جرم و مرکز سختی در طبقه در هر امتداد کمتر از ۵ درصد بعد ساختمان در آن امتداد باشد .    

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید