آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی عناصر مقاوم در سازه

طراحی عناصر مقاوم در سازه

عناصر مقاوم در برابر زلزله نقش جذب و استهلاک انرژی زلزله را بر عهده دارند که از اهم نکات در طراحی سازه می باشند .
اعضای قائم و مقاوم در برابر زلزله باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که در یک صفحه قائم قرار گیرند . 
استقرار نا صحیح عناصر مقاوم در برابر زلزله ، و عناصر واسطه مانند تیر ها و اتصالات در مسیر آن ها ، نقش رابط را جهت انتقال نیرو ایفا می نمایند . 
حاصل این نا هماهنگی ها علاوه بر ایجاد نیرو های پیش بینی نشده در اعضا ، پیچش نا همگون سقف ها را در پی خواهد داشت . 
این گونه سیستم های سازه ای ، مصادیق رفتار نا منظم لرزه ای خواهند بود . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید