آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / پیوستگی اعضای قائم در محاسبات سازه

پیوستگی اعضای قائم در محاسبات سازه

اعضای قائم سبب انتقال بار به پی و از آن جا به زمین زیر پی می شوند و در صورت عدم پیوستگی ، بار به وسیله المان های افقی به جریان خود ادامه خواهد داد که باید تلاش گردد تا در محاسبات لحاظ گردد .
قطع اعضای قائم و مقاوم موجب خواهد شد مسیر بار به صورت مستقیم در ستون ها جریان نداشته و از طریق اعضای افقی انجام پذیرد . 
حاصل این عدم پیوستگی در اعضای قائم ، اعمال نیرو های زیاد خصوصا در هنگام وقوع زلزله به تیر ها می باشد که موجب انهدام بخش یا تمامی سازه خواهد شد .
استفاده از سیستم های متفاوت لرزه ای در ارتفاع و پلان ، اختلال در هماهنگی و یکنواختی مقاومت ، سختی و شکل پذیری در طبقات مختلف را در پی خواهد داشت . 
این عدم یکنواختی موجب ایجاد واکنش لرزه ای غیر یکنواخت و نیز پیش بینی نشده سازه می گردد .   

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید