آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / ستون قوی در طراحی سازه

ستون قوی در طراحی سازه

طبق آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ، باید توجه شود که در سازه تحت اثر بار های جانبی شدید ، مبحث ستون قوی ـ تیر ضعیف در طراحی رعایت گردد .
انهدام ستون ها در یک طبقه به مراتب خطرناک تر از خرابی تیر ها می باشد . 
تلاش برای این خواهد بود که تحت اثر نیرو های شدید لرز ه ای تیر ها قبل از ستون ها وارد محدوده تغییر شکل های غیر الاستیک شوند ، رفتار غیر الاستیک تیر ها منجر به جذب و اتلاف انرژی حاصل از زلزله می شود . 
چنان چه ستون های سازه ضعیف باشد ، دچار تغییر شکل های زیاد و کمانش می شوند و در اثر بار های قائم دچار گسیختگی گردیده و به سرعت موجب فرو ریختگی و انهدام کلی ساختمان می گردند . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید