آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / مسلح نمودن دیوار های مصالح بنایی سازه

مسلح نمودن دیوار های مصالح بنایی سازه

روش های متفاوتی جهت مسلح نمودن دیوار های با مصالح بنایی در سازه ، برای مقاومت در برابر نیرو های افقی وجود دارد .
سازه با مصالح بنایی از جمله سیستم های سازه ای می باشد که جهت مقاوم سازی آن در مقابل نیرو های جانبی می توان از روش های متفاوتی استفاده نمود .
از جمله روش ها جهت مقاومت سیستم با مصالح بنایی در مقابل بارگذاری های وارد بر آن ، استفاده از آرماتور ها در میان بند ها و رج های دیوار های باربر آن می باشد .
علاوه بر این دقت گردد از ارتفاع گرفتن زیاد دیوار ها جلوگیری به عمل آید و هم چنین دیوار های آجری در میان قاب ها ( کلاف های افقی و قائم ) ، مهار گردند .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید