آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی و بهبود رفتار لرزه ای سازه

طراحی و بهبود رفتار لرزه ای سازه

رفتار سازه در طراحی باید کنترل گردد و جهت بهبود آن باید عملکرد لرزه ای مناسبی را از خود تراوش نماید .
یکپارچگی ، نظم و تقارن در سازه های مقاوم در برابر زلزله همراه با آگاهی نسبت به نا کارامد هایی که باعث تشدید نیروی زلزله و عدم انتقال مناسب نیرو به شالوده می شود از اهم وظایف مهندس سازه است . 
نا کارامدی های عمده سازه در عملکرد لرزه ای آن از توزیع غیر یکنواخت جرم ، سختی ، مقاومت و عدم شکل پذیری مناسب آن نشات می گیرد . 
در هر حال قبل از پرداختن به تحلیل و طراحی هر سازه ی مقاوم در برابر زلزله رعایت مواردی ، کمک شایانی به بهبود رفتار لرزه ای خواهد کرد . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید