آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / تقارن در پلان سازه در طراحی

تقارن در پلان سازه در طراحی

در طراحی یک سازه ، جهت کاهش خسارات در آن باید به نکاتی توجه نمود که می توان به تقارن در پلان آن اشاره نمود .
پلان ساختمان باید تا حد امکان به شکل ساده و متقارن در دو امتداد عمود بر هم و بدون پیش آمدگی و پس رفتگی زیاد باشد . 
توصیه می شود از ایجاد تغییرات نا متقارن پلان در ارتفاع ساختمان احتراز شود . 
این ملاحظه از این حقیقت ناشی می شود که هر چه تقارن ساختمان بیش تر باشد ، لطمات و خسارات ناشی از پیچش و تمرکز تنش در آن کاهش خواهد یافت و تحلیل رفتار لرزه ای آن با روش های ساده شده ، دقیق تر خواهد بود . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید