آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / عدم ترکیب سیستم های باربر در سازه

عدم ترکیب سیستم های باربر در سازه

باید سعی در عدم ترکیب سیستم های باربر از جمله سیستم ترکیبی ستون و دیوار های باربر مصالح بنایی در سازه نمود . 
عملکرد سیستم های ساختمانی مختلط از جمله ستون بتنی و یا فولادی با دیوار های باربر بنایی بسیار نا مطلوب می باشد ، به این صورت که ستون ها در قاب به دلیل اتصال به دیافراگم کف و تیر ها دارای سختی افقی کم تری نسبت به دیوار های دارای مصالح بنایی می باشند . 
بنا بر این نیروی زلزله ی بیش تری به دیوار های باربر وارد گشته و باید قادر به تحمل آن باشد ، لیکن دیوار های بنایی تحت اثر بار های وارده خمیده شده و دچار شکست می گردند و پس از آن دیگر قادر به تحمل بار های وارده ثقلی نخواهند بود و باعث خرابی کل ساختمان می گردند . 
مصالح بنایی دارای قابلیت انعطاف پذیری و شکل پذیری نبوده و رفتارشان ترد بوده که بر اثر وارد گشتن نیرو بر آن سبب خراب شدن و فرو ریزش آن خواهد شد . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید