آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / پیوستگی عناصر سختی در طراحی سازه

پیوستگی عناصر سختی در طراحی سازه

پرهیز از عدم پیوستگی عناصر سختی در طراحی سازه و مقاومت جانبی در ساختمان ها از جمله مواردی می باشد که باید در طی طراحی سازه مد نظر قرار داد . 
در سازه هایی که دیوار های برشی به صورت نا پیوسته در طبقات ساختمان پیش بینی شده باشند سبب می شود که سختی در پلان سازه به صورت نا متوازن توزیع گردد و سبب ایجاد خطر پیچش در مقابل وارد گشتن نیروی زلزله در سازه خواهد شد ،
و نیز سبب عدم انتقال صحیح نیرو های جانبی به فونداسیون و سپس به زمین زیر آن خواهند شد . 
باید سعی گردد تا عناصر سختی در سازه از جمله مهاربند ها به طور پیوسته در پلان توزیع گردند تا سازه به طور پیوسته در مقابل نیرو های جانبی مقاومت کند . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید