آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / بهترین محل سیستم باربر جانبی در سازه

بهترین محل سیستم باربر جانبی در سازه

تعیین موقعیت و محل مناسب عناصر باربر جانبی در سازه دارای اهمیت بالایی می باشد و مستلزم آن است که مهندس طراح نسبت به انتخاب بهترین محل برای سیستم باربر جانبی با سعی و خطا اقدام کند .
در صورت متقارن قرار نگرفتن سیستم های باربر جانبی در پلان و یا قرار گیری آن در اطراف اتاق پله ای که به صورت متقارن در پلان نباشد می تواند سبب پیچش ناشی از نیروی زلزله در سازه گردد . 
به این صورت که به دلیل وجود فاصله بین مرکز سختی و مرکز جرم سبب ایجاد کوپل پیچشی در سازه به بزرگی شدت نیروی زلزله در فاصله بین دو زوج نیرو خواهیم شد . 
یک راهکار جهت مقابله با نا متوازن بودن سختی در پلان ، بالا بردن سختی ستون ها در جهت مقابله با سیستم مهاربند جانبی می باشد ، لیکن از آن جایی که سختی سیستم مهار جانبی بسیار بالاتر از سختی ستون ها می باشد ، انجام این کار غیر اقتصادی و گاها غیر اجرایی می گردد . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید