آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / وزن خرپشته در محاسبات سازه ای

وزن خرپشته در محاسبات سازه ای

چرا آیین نامه زلزله در صورت کم بودن وزن خرپشته از ۲۵ درصد وزن بام ، ارتفاع آن را در محاسبات سازه ای وارد نمی کند ؟
دلیل لحاظ نکردن این است که آیین نامه معتقد است که اگر وزن خرپشته کمتر از ۲۵ درصد وزن بام باشد ، نمی تواند روی شکل مود ها تاثیر بگذارد و در واقع فقط حکم یک قطعه الحاقی برای طبقه زیر خرپشته را خواهد داشت .
اگر دو خرپشته داشته باشیم بر روی یک بام ، که این دو خرپشته به یک دیگر از طریق سقف متصل نشده باشند ، در صورتی که وزن هر خرپشته جداگانه و به تنهایی کم تر از ۲۵ درصد باشد ، می توان آن ها را به عنوان قطعات الحاقی در نظر گرفت و مشارکتی در توزیع برش نخواهند داشت ،
ولی چنان چه تعداد آن بیش تر شد بهتر است که به صورت طبقه مدل شوند .
ولی اگر توسط سقفی به یک دیگر متصل شده باشند به صورت واحد در نظر گرفته می شوند که در این صورت چنان چه وزن آن ها بیش تر از ۲۵ درصد وزن بام شد بایستی به عنوان طبقه مدل شوند و در توزیع برش پایه مشارکت داشته باشند .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید