آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / لحاظ خرپشته در محاسبات سازه

لحاظ خرپشته در محاسبات سازه

مطابق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ زلزله ، در صورتی که وزن خرپشته بیش از ۲۵ درصد وزن بام باشد ، لازم است خرپشته عینا در محاسبات سازه لحاظ شود .
به این صورت که در محاسبه ارتفاع ساختمان و تعیین زمان تناوب ، اثر ارتفاع خرپشته نیز دخالت داده می شود ،
یعنی طبقه خرپشته نیز به صورت یک طبقه مدل می شود و آخرین تراز خواهد بود و در صورت وجود بار شلاقی ، این بار به تراز سقف خرپشته اثر خواهد کرد یعنی درزمان توزیع برش پایه ، خرپشته عینا نظیر یکی از طبقات مشارکت خواهد کرد .
حال اگر وزن خرپشته کم تر از ۲۵ درصد وزن بام باشد ، از اثر ارتفاع خرپشته در محاسبه ارتفاع ساختمان و زمان تناوب صرف نظر شده و در زمان توزیع برش پایه ، خرپشته مشارکت داده نمی شود و صرفا اثر وزن آن به عنوان بخشی از وزن بام در محاسبات لحاظ می گردد .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید