آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / کنترل تغییر مکان جانبی در طراحی سازه

کنترل تغییر مکان جانبی در طراحی سازه

به هر طبقه در سازه ، برش و نیروی مخصوص به آن وارد می گردد و هر طبقه از سازه برای نیرو های برشی مختص به آن طبقه طراحی می شود و بایستی کنترل تغییر مکان جانبی برای این مقادیر برش انجام شود .
در حالتی که بار شلاقی داشته باشیم شرایط بحرانی تر خواهد بود .
زیرا با توجه به نوع توزیعی که دارد سطح تنش در اعضا افزایش می یابد و در واقع بار شلاقی برای بحرانی تر کردن وضعیت سازه و افزایش نمره اعضا استفاده می شود .
از بحث فوق مشخص می شود که اگر چه آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله با ارفاق در تبصره یک صفحه ۲۰ و کاهش زلزله طرح ، سعی در اقتصادی کردن طرح را دارد ولی در عوض چنان چه پریود سازه بیش تر از ۰٫۷ شود اثری موسوم به شلاقی را به تراز بام اعمال می کند که باعث بحرانی تر شدن سازه می شود .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید