آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی سازه با توجه به زلزله

طراحی سازه با توجه به زلزله

زلزله در مقیاس های متفاوت به وجود آمده و می تواند بسته به نوع و اندازه ، آثاری را بر سازه داشته باشد و سازه ها با توجه به این گونه موارد ، مورد بررسی قرار می گیرند و وارد تحلیل و طراحی می گردند .
جهت اندازه گیری زلزله ، دو مقیاس کیفی و یا شدت زلزله و مقیاس کمی و یا بزرگی زلزله وجود دارد .
طریقه کار در مقیاس های کیفی بر اساس میزان درک انسان از زلزله و میزان تاثیری است که زلزله بر سازه و محیط اطراف آن می گذارد و ایجاد تغییرات بر سطوح آب زیر زمینی می باشد .
و در مقیاس های شدت ، مقیاس مرکالی و مقیاس Msk با ۱۲ درجه و مقیاس آژانس هوایی ژاپن با ۸ درجه می باشد .
در مقیاس کمی ، ریشتر که لگاریتم در مبنای ده حداکثر دامنه بر حسب میکرون ثبت شده توسط یک لرزه نگار در فاصله صد کیلومتری از مرکز زلزله می باشد ، مورد استفاده قرار می گیرد .
زلزله می تواند به بزرگی و شدت متفاوت به وجود آید و بررسی سازه و در نظر گرفتن این گونه عوامل تخریبی می تواند کمک شایانی را در رسیدن به مطلوب ترین طرح ها کند .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید