آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی سازه و اصول اساسی آن

طراحی سازه و اصول اساسی آن

رعایت اصول اساسی در طی طراحی سازه و دقت عمل بر آن با درک صحیح سازه ای می تواند طراح را در جهت دستیابی به طرح اطمینان بخش پیش ببرد . 
از اساسی ترین مراحل طراحی یک سازه ، تعیین بار هایی می باشد که در طول عمر سازه به آن وارد می شوند و ترکیب بار گذاری ها به صورت نامساعد ترین حالت و شرایط بارگذاری و نیز نحوه انتقال آن به شالوده می باشد . 
واز آن جایی که کم ترین ایمنی و مقاومت در سازه توسط آیین نامه های بارگذاری تضمین می گردد لذا داشتن قضاوت و درک صحیح و عمیق مهندسی ، توسط طراحان الزامی می باشد . 
و شناخت صحیح از رفتار سازه و نحوه انتقال بار ها از نکات ضروری و اصلی در طراحی می باشد .  

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید