آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / مقاومت فشاری بتن در سازه

مقاومت فشاری بتن در سازه

مقاومت فشاری بتن نه تنها به عنوان مهم ترین خصوصیت مکانیکی بتن ، بلکه به عنوان یکی از مهم ترین خواص رفتاری بتن در سازه شناخته می شود . 
مقاومت فشاری بتن ، حداکثر مقاومت فشاری بتن روی نمونه استوانه ای استاندارد به قطر ۱۵ و ارتفاع ۵۰ است که پس از ۲۸ روز تحت فشار جک های هیدرولیکی آزمایش شده باشد . 
علاوه بر نمونه استوانه ای استاندارد نمونه های دیگری مانند نمونه های مکعبی به ابعاد ۱۵ و یا ۲۰ نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
نسبت آب به سیمان با کارایی بتن ( روانی بتن ) نسبت مستقیم دارد و با کاهش نسبت آب به سیمان ، کارایی بتن نیز کاهش می یابد . 
کارایی بتن تازه با آزمایش روانی و یا اسلامپ اندازه گیری می شود . 
در این آزمایش ، بتن تازه داخل یک مخروط ناقص قرار داده می شود و با برداشتن مخروط ، مقدار افت بتن تازه اندازه گیری می شود . 
روانی بتن معمولی با کارایی مناسب ۷ الی ۱۰ سانتی متر است . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید