آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / لحاظ اثر شلاقی در طراحی سازه

لحاظ اثر شلاقی در طراحی سازه

در طراحی سازه با افزایش ارتفاع و افزایش پریود سازه ، با گذشت از مرز ۰٫۷ ، آیین نامه اثر شلاقی را لحاظ می کند .
با افزایش ارتفاع سازه و در نتیجه آن افزایش پریود سازه ، چنان چه از مرز ۰٫۷ بگذرد ، ضریب زلزله کاهش یافته و طرح اقتصادی می گردد ، لیکن با افزایش پریود سازه از ۰٫۷ ، آیین نامه نیرویی را به نام شلاقی مطرح می کند که باعث بحرانی تر شدن سازه می شود و سطح تنش را در اعضای آن افزایش می دهد .
این نیرو در تراز سقف طبقه آخر می باشد .
مکانیسم مدل سازی نیروی شلاقی به این صورت است از نیروی زلزله هر طبقه مقداری کاسته و مجموع نیرو های کاسته شده در تمام طبقات ، به صورت نیروی متمرکز به بالا ترین طبقه وارد می شود .
به عبارت دیگر مقدار نیروی زلزله تغییری نکرده اما آرایش و توزیع آن در ارتفاع ساختمان تغییر یافته و حالت بحرانی تری پیدا کرده است .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید