آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / اثر ترک خوردگی در محاسبات سازه

اثر ترک خوردگی در محاسبات سازه

در محاسبات سازه توجه به عوامل کاهش سختی از جمله اثر ترک خوردگی مورد توجه قرار می گیرد .
در سازه های بتنی در هنگام زلزله در محل ها و یا اعضایی که تنش کششی در آن ها رخ می دهد ترک به وجود می آید و سازه ترک می خورد .
این ترک خوردگی با کاهش سختی و افزایش شکل پذیری و در نتیجه افزایش پریود سازه همراه خواهد بود .
این کاهش سختی را به نحوی باید در تحلیل سازه در نظر گرفت .
آیین نامه های بتن از جمله مبحث نهم مقررات ملی ، اثر ترک خوردگی را که با کاهش سختی همراه است را به وسیله ضرایبی کمتر از یک در ممان اینرسی اعضا لحاظ می کنند .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید