آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / محاسبات زمان تناوب اصلی سازه

محاسبات زمان تناوب اصلی سازه

زمان تناوب اصلی سازه از محاسبات حداقل دوره تناوب تجربی و دینامیکی به دست می آید . چنان چه پریود سازه از رابطه تحلیلی یا از برنامه های کامپیوتری گرفته شود در اکثر مواقع بیش تر از روابط تجربی خواهد بود که در نتیجه با افزایش پریود سازه ، زلزله کوچک تری خواهیم داشت که طرح را اقتصادی خواهیم کرد .
ولی آیین نامه با توجه به این موضوع دست ما را در استفاده از زمان تناوب اصلی به دست آمده از رابطه تحلیلی باز نگذاشته و آن را به ۱٫۲۵ برابر پریود اصلی تجربی بسته است تا سازه بیش از اندازه اقتصادی و البته ضعیف نشود .

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید