آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / طراحی دال های تخت در سازه

طراحی دال های تخت در سازه

یک نمونه دال که بر اساس سیستم سازه طراحی می گردد ، دال های تخت می باشد . 
 دلیل محدودیت استفاده از سقف دال های تخت در استاندارد ۲۸۰۰ زلزله این است که در قاب های خمشی پایداری سیستم از طریق مشارکت و درگیری تیر تامین می شود در حالی که در این نوع سیستم سقف ، به طور کل تیری وجود ندارد . 
این کار در این سقف توسط شبه تیر ها انجام می گیرد . 
 ایراد وارد بر شبه تیر ها ضخامت کم و عرض زیادشان می باشد . 
سختی شبه تیر ها به واسطه کاهش ارتفاع آن ها ، پایین خواهد بود . 
بنا بر این شبه تیر ها که بایستی در تامین پایداری مشارکت داشته باشند دارای سختی کمی می باشند . 
در این شرایط در صورت کم بودن نیرو های جانبی ، ایرادی به آن ها وارد نیست ولی با افزایش بار های جانبی دیگر نمی توان بر روی شبه تیر ها حساب کرد و در نتیجه نیاز به دیوار برشی و یا مهار بند ها برای تحمل بار های جانبی خواهیم داشت . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید