آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / تیر های محیطی دال تخت در سازه

تیر های محیطی دال تخت در سازه

سیستم دال تخت به همراه تیر های محیطی ، دارای ارتفاع زیادی در تیر ها هستند که سبب ایجاد سختی زیاد در سازه خواهند شد . 
در صورت اعمال نیرو های جانبی ، به دلیل سختی زیادی که این قاب ها در نواحی پیرامونی سقف دارند ، بیش ترین مقدار نیروی زلزله توسط قاب های پیرامونی تحمل و جذب می شود . 
در نتیجه از روی قاب های میانی باربرداری بیش تری انجام می شود و سهم کم تری از نیرو های جانبی به شبه تیر های موجود در قاب های میانی خواهد رسید .
به همین دلیل نگرانی کمتری از بابت خرابی شبه تیر ها وجود خواهد داشت ، چون تشکیل مفاصل پلاستیک و توزیع خرابی به سمت قاب های پیرامونی شیفت داده می شود . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید