آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / تحلیل استاتیکی و طراحی سازه

تحلیل استاتیکی و طراحی سازه

یک سازه می تواند به روش های متفاوت تحلیل و طراحی گردد که روش تحلیل استاتیکی معادل از جمله آن موارد می باشد . 
سازه تحت نیرو و سایر بار های ساختمان ، اعم از مرده ، زنده و . . . ، تحلیل و طراحی می شود . 
به این روش تحلیل اصطلاحا ، تحلیل استاتیکی معادل گفته می شود و بر طبق استاندارد ۲۸۰۰ زلزله ، از رابطه V=CW پیروی می کند که بر گرفته از داده های برش پایه ، ضریب زلزله یا ضریب برش پایه و وزن موثر لرزه ای ساختمان ، شامل تمام بار مرده و وزن تاسیسات ثابت و درصدی از بار زنده می باشد . 
در تحلیل دینامیکی ابتدا سازه تحریک می شود و نیروی وارد بر هر طبقه محاسبه شده و در نتیجه برش پایه از روی نیرو های هر طبقه محاسبه می شود ،
اما در تحلیل استاتیکی ابتدا برش پایه محاسبه شده و سپس نیرو های هر طبقه محاسبه می شود . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید