آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / ضریب اهمیت سازه در طراحی

ضریب اهمیت سازه در طراحی

ضریب اهمیت به سطح عملکرد سازه وابسته است که با توجه به اهمیت سازه مقدارش افزایش می یابد و مستقیما بر بزرگی ضریب زلزله در طراحی اثر می گذارد . 
ضریب اهمیت I ، در محاسبه ضریب زلزله مورد استفاده قرار می گیرد و علت استفاده از آن در اصلاح سطح نیروی طراحی متناظر با سطح عملکرد مورد نیاز سازه است .
با توجه به اهمیت سازه مقدار این ضریب اهمیت ، بیش تر و یا کم تر شود . 
در تحلیل های غیر خطی توزیع خرابی و سطح عملکرد مفاصل پلاستیک قابل بررسی است . 
لیکن در تحلیل های خطی با توجه به آن که پاسخ های غیر الاستیک سیستم دیده نمی شود ، آیین نامه از طریق این ضریب ، موضوع سطح عملکرد را غیر مستقیم پشتیبانی می کند و کاربرد های مختلف را در ۴ گروه اهمیت معرفی کرده است . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید